ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครูและการเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ได้กำหนดวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้นในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับคุณครูและเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักกตัญญูต่อผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
และในวันเดียวกันนี้ได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมการมีประชาธิปไตยให้กับนักเรียนตามแนวทางของเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2556,15:36   อ่าน 1009 ครั้ง