ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ได้รับมอบเกียรติบัตร NT , O-net
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ได้รับมอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น ป. ๓ และ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และโรงเรียนที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ พร้อมทั้งมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ ๓ ณ โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,17:07   อ่าน 536 ครั้ง